30

Tuesday, May

Naklejka na legitymacje

Przepisywanie nagrań
 /  / Przepisywanie nagrań
Przepisywanie nagrań

Przepisywanie nagrań

Przepisywanie nagrań – wykorzystaj podczas pisania pracy dyplomowej!
Każdy student na ostatnim roku staje przed trudnym zadaniem – napisaniem pracy dyplomowej. Niezależnie od tego, czy jest to praca licencjacka, magisterska, czy doktorska, jej tworzenie wygląda praktycznie tak samo. Gdy już wymyśli się temat, należy poszukać odpowiednich źródeł. Aby odpowiedzieć na zadane w pracy pytanie badawcze, studenci często przeprowadzają wywiady z konkretnymi grupami dyskusyjnymi. Istnieje wiele sposobów na to, aby w szybki sposób przeanalizować zebrane dane. Jednym z nich jest wykonanie transkrypcji.

Czym jest transkrypcja nagrań?

Transkrypcja nagrań oznacza sporządzenie jak najwierniejszego zapisu nagranej rozmowy. Transkrybentowi dostarczane jest nagranie w formie audio. Następnie przesłuchuje on wywiad i zapisuje go w formie tekstowej. Ostatnim krokiem jest odesłanie notatki do klienta.

Transkrypcje, a praca dyplomowa

Przepisywanie nagrań może okazać się bardzo praktycznym rozwiązaniem dla studenta, który właśnie jest w końcowej fazie pisania pracy dyplomowej. Nie musi on samodzielnie przesłuchiwać przeprowadzonych wcześniej rozmów z respondentami. Gotowy tekst stanowi znakomity materiał do podsumowania i napisania zakończenia pracy.

About the author:

Related posts