Zmiany w prawie budowlanym w 2016 roku. Zobacz co uległo zmianie.

zmiany_prawo_budowlane_2016Niemalże każdego roku rząd szykuje nam kolejne zmiany w rozmaitych przepisach. W 2016 roku nie uniknęło ich prawo budowlane. Od stycznia w życie weszło wiele zmian, które bez wątpienia warto poznać bliżej. Nowe prawo budowlane to ogromne ułatwienie dla osób decydujących się na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Nie są jednak jedynie zmiany, które zdecydowano się wprowadzić. Przyjrzyjmy się tym najbardziej istotnym.

 

Budowa lub przebudowa domu jednorodzinnego w 2016 roku.

Dotychczas każdy, kto chciał budować lub przebudować dom jednorodzinny musiał w każdym przypadku starać się o uzyskanie pozwolenia na budowę. Teraz sytuacja ta uległa zmianie. Wymóg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przebudowę domu jednorodzinnego został bowiem zniesiony. Tyczy się to jednak tych sytuacji, kiedy dom nie stanie się w jakiś sposób uciążliwy dla sąsiadów, czyli – mówiąc krócej – kiedy planowana inwestycja nie wykracza poza granice posesji. Obecnie wystarczy jedynie zgłosić fakt planowanych prac i dołączyć do zgłoszenia projekt budowlany oraz dokumenty, które wymagane były podczas ubiegania się o pozwolenie na budowę. Nowe przepisy pozwalają na zgłoszenie sprzeciwu przez starostę w ciągu trzydziestu dni od zgłoszenia planowanych prac.

 

Obowiązek zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych

Do tej pory każdy inwestor, który zamierzał rozpocząć prace budowlane, miał obowiązek na siedem dni przed planowanym rozpoczęciem prac zgłosić ten fakt w stosownym urzędzie, czyli w nadzorze budowlanym.

Obiekty budowlane oddawane do użytku na podstawie zgłoszenia.

Katalog tych obiektów został istotnie poszerzony. Dzisiaj zalicza się do nich również:

  • warsztaty rzemieślnicze;
  • myjnie samochodowe;
  • garaże – ale tylko te, które nie mają więcej, jak pięć stanowisk;
  • chłodnie;
  • wiaty;
  • place składowe.

Do tej pory rozpoczęcie użytkowania wymienionych wyżej obiektów wiązało się z koniecznością uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Dzisiaj procedura ta została istotnie usprawniona.

 

Samowola budowlana w 2016 roku

W przypadku samowoli budowlanej niezbędne jest jej zalegalizowanie. Wiąże się to z wysokimi opłatami. Od tego roku możliwe jest złożenie wniosku o umorzenie opłaty lub rozłożenie jej na dogodne raty.

 Co jeszcze zmieniono?

Nowela prawa budowlanego zmieniła czas oczekiwania na coś, co określano milczącą zgodą na budowę. Dotychczas czas ten wynosił dwadzieścia jeden dni. Od tego rodzaju jest to jedynie dni czternaście. Chodzi oczywiście o te obiekty budowlane, które do użytkowania oddawane są na podstawie zgłoszenia. Wraz ze zmianami nie trzeba już dołączać do projektu budowlanego rozmaitych oświadczeń mówiących o tym, że obiekt budowlany ma zapewnioną energię elektryczną, wodę, gaz i jest – lub będzie – przyłączony do określonych rodzajów sieci. Zmniejsza to ilość dokumentów, które należy dostarczyć do odpowiednich urzędów.

Zmiany w prawie budowlanym istotnie ułatwią szereg kwestii związanych w budową i rozbudową rozmaitych budynków. Specjaliści podkreślają, że są to zmiany naprawdę korzystne. Dzięki nim proces budowania chociażby domów jednorodzinnych będzie prostszy.

Autorem artykułu jest: Krakowski deweloper Gama-m.pl