Kruszywa – czy to tylko skała?

kruszywaKruszywa to materia skalna, której powstanie zachodzić może na drodze naturalne erozji powodowanej, działaniem czynników atmosferycznych a także biosfery roślin i zwierząt bytujących w przestrzeni danej formy skalnej. Erozja może zachodzić na drodze sztucznie zainicjowanych przez człowieka procesów niszczenia.

Continue reading »